Persondatapolitik til ekstern brug i forbindelse med markedsføring

Alle mennesker har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og i Newsec Property Asset Management arbejder vi aktivt for at leve op til dette ansvar. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med markedsføring, eksempelvis i forbindelse med direct mails, nyhedsbreve og annoncer.

Du kan også kontakte Newsec Property Asset Management vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring ved at skrive til persondata@newsec.dk.

Personer som ikke er kunder hos Newsec Property Asset Management

Såfremt du ikke er kunde hos os, vil vi kun foretage markedsføring over for dig, hvis du har givet dit forudgående samtykke hertil. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

Personer som er kunder hos Newsec Property Asset Management

I tilfælde af at du er kunde hos os, kan vi foretage markedsføring af tilsvarende produkter over for dig, medmindre du har frabedt dig dette. 

Du kan til enhver tid frabede dig fremtidig markedsføring ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

Behandling af personoplysninger

Til brug for markedsføring kan vi indsamle følgende personoplysninger om dig:

  • navn
  • stilling
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, såsom offentlige registre eller din virksomheds eller forenings hjemmeside.

De pågældende personoplysninger er nødvendige for, at vi kan kommunikere med dig om Newsec Property Asset Managements produkter og ydelser, og hvis der sker ændringer heri, må du derfor gerne orientere os herom. 

Vi vil være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

  • Vi sletter dine personoplysninger, når vi vurderer, at vores markedsføring ikke længere er relevant for dig, eller når du måtte trække dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage eller frabede dig fremtidig markedsføring.

English

Generelt om persondatabehandling

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil Newsec Property Asset Management overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Såfremt vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og indhente dit samtykke på forhånd. Ved anonymisering af dine personoplysninger, så du ikke længere er identificeret eller identificerbar, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden at orientere dig herom.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende dine personoplysninger, der kan resultere i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerheds-bruddet så hurtigt som muligt.

Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål, samt tilknyttede selskaber i Newsec-koncernen, som Newsec Property Asset Management er en del af. I så-danne tilfælde skal disse selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre formål. Vi kan også dele dine personoplysninger, som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil du modtage orientering herom forin-den overførslen.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågæl-dende oplysninger blive slettet. 

Den hurtige udvikling vedrørende brugen af personoplysninger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik.

Behandling af personoplysninger

Som en del af vores indsamling og behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger og ret til at få dine personoplysninger slet-tet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser. 

For nærmere oplysning om dine rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til:

Newsec Property Asset Managements politik vedrørende registreredes rettigheder

Close

Log ind på vores digitale værktøjer

Velkommen. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

Newsec Analytics (tidligere D-nøglen)
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Stinus Andersen på e-mail stan@newsec.dk​ eller på telefon 45 26 86 20

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close