Error executing template "Designs/Datea2016/Forms/Form/SendProspectEmail.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_a568c72e00974ca582bbd94266facda7.Execute() in E:\Dynamicweb.net\Solutions\production.datea\Files\Templates\Designs\Datea2016\Forms\Form\SendProspectEmail.cshtml:line 53
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Rendering; 2 @using System.IO; 3 @inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> 4 5 <div class="form-prospect"> 6 <form method="post" class="form" form-post action="@GetString("Form.Action")" enctype="multipart/form-data" id="@GetString("Form.HtmlId")" onsubmit="@GetString("Form.OnSubmit")"> 7 <input type="hidden" name="PID" value="@Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().CurrentParagraph.ID" /> 8 @GetString("Form.SystemFields") 9 @{ 10 foreach (LoopItem field in GetLoop("Fields")) 11 { 12 bool isRequired = field.GetBoolean("Field.Required"); 13 14 if (field.GetString("Field.HtmlId") != "PdfLink") 15 { 16 if (field.GetString("Field.Type") == "Hidden") 17 { 18 if (field.GetString("Field.Name") == "ProductID") 19 { 20 <input type="hidden" id="ProductID" name="ProductID" value="@System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString["ProductID"]"> 21 } 22 } 23 else 24 { 25 if (field.GetString("Field.Type") == "CheckBox" && field.GetString("Field.CssClass") == "contact-inline-checkbox") 26 { 27 <div class="@field.GetString("Field.CssClass")"> 28 <div class="wrap"> 29 @(!field.GetBoolean("Field.IsButton") ? field.GetString("Field.Name") : string.Empty) 30 @if (isRequired) 31 { 32 <img src="/Files/Images/required.png" /> 33 } 34 </div> 35 @field.GetValue("Field.Control") 36 </div> 37 } 38 else 39 { 40 @(!field.GetBoolean("Field.IsButton") ? field.GetString("Field.Name") : string.Empty) 41 if (isRequired) 42 { 43 <img src="/Files/Images/required.png" /> 44 } 45 @field.GetValue("Field.Control") 46 } 47 } 48 } 49 else 50 { 51 string prospectUrl = "prospectUrl"; 52 string productID = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString["ProductID"]; 53 string[] productNumber = productID.Split('_'); 54 string baseUrl = "https://portal.newsec.dk/Files/Prospect/"; 55 string prospectPathPos2 = baseUrl + productNumber[2] + "_01.pdf"; //When CaseID doesn't contains '_datea_' 56 57 if (productID.Contains("datea") && productNumber.Length > 3) 58 { 59 string prospectPathPos3 = baseUrl + productNumber[3] + "_01.pdf"; //When CaseID CONTAINS '_datea_' 60 prospectUrl = prospectPathPos3; 61 } 62 else 63 { 64 prospectUrl = prospectPathPos2; 65 } 66 67 <input type="hidden" id="PdfLink" name="PdfLink" value="@prospectUrl"> 68 } 69 } 70 } 71 </form> 72 <div class="success-msg"> 73 <h3>Prospektet er nu sendt.</h3> 74 </div> 75 <div class="error-msg"> 76 <h3>Der opstod desværre en fejl.</h3> 77 <p>Prøv venligst igen.</p> 78 </div> 79 </div>
E-mail Kontaktperson VirksomhedTelefon Kommentar
Jeg giver hermed samtykke til, at Newsec Property Asset Management Denmark A/S kan anvende de afgivne kontaktoplysninger til at rette henvendelse til mig med oplysning om Newsec Property Asset Management A/S's produkter og ydelser.

Mange tak for din henvendelse.

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Der opstod desværre en fejl.

Prøv venligst igen.

Email Kontaktperson VirksomhedTelefon Kommentar
Jeg giver hermed samtykke til, at Newsec Property Asset Management Denmark A/S kan anvende de afgivne kontaktoplysninger til at rette henvendelse til mig med oplysning om Newsec Property Asset Management A/S's produkter og ydelser.

Mange tak for din henvendelse.

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Der opstod desværre en fejl.

Prøv venligst igen.

Close

Log ind på vores digitale værktøjer

Velkommen. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

Newsec Analytics (tidligere D-nøglen)
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Stinus Andersen på e-mail stan@newsec.dk​ eller på telefon 45 26 86 20

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close